• Mantolama konusunda nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız; merak ettikleriniz ve bilmeniz gereken tüm başlıkları sizler için toparladık. Mantolama sistemleri ve diğer tüm yalıtım ile ilgili sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

1. Isı yalıtımı neden gereklidir?

  • Isı yalıtımı binadan dışarıya olan ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar,

  • Isı yalıtımının korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve bakım gerektirmez,

  • Kış aylarında ısıtma, yaz aylarında da soğutma giderlerinin düşmesine katkı sağlar,

  • Binalarda ısının homojen dağılımını sağlar,

  • Bina içindeki rutubeti önler, sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşturur,

  • İç yüzeylerde terleme sonucu oluşan küfü, siyah lekeleri, sıva ya da boyaların kabarmasını engeller,

  • Binalarda ısı hareketleri ve buhar yoğunlaşması sonucu oluşabilecek hasarı engeller,

  • Dış cephelerde kalıcı güzellik sağlar,

  • Atmosfere giden karbondioksit miktarını düşürerek, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

2. Isı yalıtımı neden dış cepheye yaptırılmalıdır?

  • Çünkü kolon, kiriş, perde duvar gibi bölgelerde oluşabilecek ısı köprüleri, binalarda ısı kaybına neden olur ve bu ısı köprüleri sadece dış cephe ısı yalıtımı ile tamamen kaplanabilir. 

   Dış cephede uygulanan ısı yalıtımı sayesinde, ısı köprülerinin tamamı için ısı kaybı önlenmiş olur. 

   Ayrıca dış cephe ısı yalıtımı sayesinde, binanın dış cephesi aşırı ısınma, aşırı soğuma, yağış ve don gibi olumsuz hava şartlarına maruz kalmaz, cepheden su emilimi dengelenir. Böylece uzun yıllar deformasyon (çatlama, kabarma vb.) oluşmaz.

3. İç cepheden ısı yalıtımı yapılabilir mi?

  • Evet yapılabilir. Ancak iç cephe ısı yalıtımı uygulamaları ile binalarda bulunan kolon, kiriş, perde duvar gibi ısı köprüleri tamamen kaplanamaz. Isı köprüleri, binalarda en fazla ısı kaybının olduğu bölgelerden biri olduğu için dış cepheden kaplanmalıdır. İç cepheden yapılan ısı yalıtımı, yoğuşma ve terleme sorunlarının çözümü değildir. Özellikle tavan döşemelerinin dış cephe ile kesiştiği noktalarda rutubet ve küf oluşumları iç cephe ısı yalıtımı ile tam olarak ortadan kalkmaz. 

   İç cephe uygulamaları, binalardaki kullanım alanını daraltır. Ayrıca yaşama alanlarına bakan yüzeyde yer alacağı için konut içinde daha çok darbe ve hasar almaya müsaittir. 

   Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı binalarda iç cephe ısı yalıtımı önerilmez. Etkili çözüm almak için dış cephe ısı yalıtım uygulaması yapmak doğru bir tercihtir.

4. Isı yalıtımının ses yalıtımına katkısı var mıdır?

 • Isı yalıtımının ses yalıtımına katkısı vardır. Mineral kökenli ısı yalıtım levhaları (taşyünü, cam yünü, vb.) ile yapılan ısı yalıtım uygulamalarının ses yalıtımına katkısı daha fazladır.

5. Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yaptırılmalı mıdır?

 • Isı yalıtımı bina içindeki ortam sıcaklığının maksimum süre ile muhafaza edilmesi için uygulanır. Kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Konutun soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirir. Bu yüzden sıcak iklimlerde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

6. Sadece kuzey cephesine ısı yalıtımı yaptırmak yeterli midir?

 • Tek cepheye yapılan ısı yalıtım uygulamaları, ısı köprüleri oluşturur ve kesintisiz bir ısı yalıtımı sağlayamaz. Binanın ısı yalıtımı yapılmayan diğer cepheleri ve çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama gibi bileşenler ısı kaybına devam eder. Bu nedenle tüm cephe ve bileşenlerine ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Tek cephe ısı yalıtım uygulamaları kesinlikle yeterli değildir.

7. Dış cephede cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri ısı yalıtımının yerini tutar mı?

 • Dış cephe kaplamaları ısı yalıtımı sağlamaz. Dış cephe ısı yalıtımı bu malzemelerin arka tarafına uygulanmalıdır.

8. Binada kullanılan gaz beton, tuğla duvar veya bims blok gibi yapı malzemeleri ısı yalıtımının yerini tutar mı?

 • Gaz beton, her türden tuğla ve bimsblok, yapı malzemesidir, ısı yalıtım malzemesi değildir. Betonarme binalar hangi malzemeden yapılmış olursa olsun tüm cepheler, kolon ve kirişler çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalıdır.

9. Boya ile ısı yalıtımı yapılabilir mi?

 • Isı yalıtım performansı, ısı yalıtım malzemesinin yalıtkanlık değeri ve kalınlığı ile doğru orantılıdır. Başka bir deyişle, ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı arttıkça, performans da artar. Dış cephe boyalarının uygulama kalınlıkları çok ince olduğu için istenilen ısı yalıtımı performansını sağlayamazlar.

10. Enerji kimlik belgesi nedir?

 • Enerji kimlik belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren resmi belgedir. 

  Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. 

  "5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" ve buna bağlı olarak çıkartılan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" gereğince alınması zorunlu olan enerji kimlik belgesi, weber plustherm mantolama sistemi ve weber maxitherm mantolama sistemi kapsamında metraj limiti içermeksizin ücretsiz olarak verilir.

11. Enerji kimlik belgesini kim düzenler?

 • Enerji kimlik belgesi, enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından, proje aşamasındaki yeni binalar için ise serbest mühendislik ve müşavirlik şirketleri tarafından düzenlenir.

12. Enerji kimlik belgesi almak zorunlu mudur?

 • 5 Aralık 2008 Tarihli 27050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği", yeni veya mevcut binaların enerji kimlik belgesi almasını zorunlu kılar. Mevcut binalara en geç 2017 yılına kadar Enerji kimlik belgesi alınmalıdır ve alınan belge, düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Eğer bina kiralanacaksa veya satılacaksa, enerji kimlik belgesi olmadan bu işlemler, 2017 yılından itibaren yapılamaz.

13. Bina enerji sınıfını yükseltmek için neler yapılabilir?

 • Binalara verilen, A’dan G’ye kadar sınıflandırılan enerji sınıfının yükseltilmesi için binanın ısı kaybı minimize edilmelidir. Binalarda en fazla ısı kaybı binanın dış cephelerinde meydana geldiği için dış cephe ısı yalıtım uygulaması en doğru ve kesin çözümdür.

14. Yangın dayanımı nedir?

 • Belirli şartlar altında bir yapı malzemesi yangına karşı gösterdiği davranışa yangın dayanımı denir. Yapı malzemesinin yangına karşı verdiği tepkiye göre yanmazlık sınıfı tespit edilir. 

  weber.therm taşyünü ısı yalıtım levhası ise inorganik hammadde olan bazalt taşının 1350-1400°C’de ergitilerek elyaf haline getirilmesi yolu ile özel olarak üretilmektedir ve TS EN 13501-1’e göre “yanmaz malzemeler” olan A1 sınıfındandır. weber.therm taşyünü kullanılarak oluşturulan sistemler de A1 sınıfındadır.

15. Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliği nedir?

 • TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) ısı yalıtım uygulamalarında uyulması gereken kuralları belirler. Mevcut ve proje aşamasındaki binaları kapsar.

16. Binada ısı yalıtımına karar verilmesi için ne kadar çoğunluk yeterlidir?

 • Kat mülkiyeti kanununa göre, apartman veya site yönetimine yetki verilerek sağlanan % 51’lik çoğunluk ısı yalıtımı kararı için yeterlidir.

17. Binaların ısı yalıtım ihtiyaçları nasıl belirlenir?

 • Uzman kadromuz keşif hizmeti ile bina özelindeki ısı yalıtım ihtiyaçlarını tespit eder ve bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri belirler. 

18. Isı yalıtım uygulamalarına özel banka kredisi kullanılabilir mi?

 • Evet kullanılabilir. İzoder ve Weber aracılığıyla Şekerbank veya Denizbank şubelerine yapacağınız başvurularda mevcut piyasa koşullarına göre avantajlı kredi kullanmanız mümkündür. Kredi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

© 2023 by The Handy Gang. Proudly created with Wix.com